گواهینامه ها

Advanced Pax Certificate

Basic Pax Certificate

Tourism Certificate

Train Certificate

Electronical Ticket Certificate

Gabriel Reservations Certificate

Intermediat Pax Certification

Amadeus Certification