یزد شناسی

  • یزد شناسی

شهر یزد این روز ها به واسطه ثبت در فهرست جاذبه های گردشگری یونسکو در زمره مکان مورد توجه توسط گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. از این رو تور های یزد امروز بیش از هر زمانی مورد توجه هستند. در بخش اول معرفی یزد به بیان اطلاعات اولیه در مورد استان یزد خواهیم پرداخت و به مرور با جاذبه های گردشگری این استان آشنا خواهیم شد.